16-17 Mart 2018 Tarihli Eğitim

EPC Enerji - Projeler

                                                                                             

                                                                           

“ SON DÜZENLEMELER IŞIĞINDA

SERTİFİKALI ELEKTRİK PİYASALARI EĞİTİM PROGRAMI ”

(16-17/Mart/2018 -  Ankara)

Moderatörler:   Muhsin ERSOY (E. Enerji Uzmanı - EPC Enerji),

                             Memet ARSLAN (OSBÜK Üst Kuruluşu).

1.Gün (16/03/2018, Cuma 9:30-17:00)

09:30 -10:00 - Kayıt ve Açılış

10:00- 11:00 Türkiye Elektrik Piyasası ve Düzenleyici Piyasa Faaliyetleri (Şebnem ERBAŞ KARADAĞ – EPDK, Enerji Uzmanı)

 • Türkiye Elektrik Piyasasının Gelişimi,
 • Elektrik Piyasası Kanunu ve Düzenleyici Kurum-EPDK,
 • Piyasa Yapısı ve Piyasa Faaliyetleri;
  • Elektrik Dağıtım (Dağıtım Şirketleri), Elektrik Üretim, İthalat – İhracat,
  • Piyasa işletmecisi ve sistem işletmecisi (EPİAŞ, TEİAŞ),
  • Tedarik (Toptan Satış, Perakende Satış),
  • Yenilenebilir Enerji ve Lisanssız Elektrik Üretimi.

11:30-12:30  Elektrik Tarifeleri - Son Kaynak Tedarik Tarife Düzenlemesi,   Mehmet MUNGAN -  EPC Enerji  /   Memet ARSLAN - OSBÜK)

 • Elektrik Tarifeleri ve Tarife Kategorileri ( İletim, Dağıtım, Perakende Satış ve Son Kaynak, TETAŞ, OSB Dağıtım Bedeli),
 • Son Kaynak Tedarik Tarifesinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ,
  • Son kaynak tarifesinin dayanağı, düzenlenme nedenleri,
  • Yüksek tüketimli tüketici, Düşük tüketimli tüketici grubu,
  • Son kaynak tarifesinin getirdiği yeni fırsat ve temel sorunlar.

12:30-14:30 Öğle Yemeği Arası

14:30-15:30  Gün Öncesi Piyasası (GÖP) ( Mustafa B. YARICI - EPİAŞ)

 • Elektrik Piyasa Yapısı, Esasları ve Aktörleri,
 • GÖP’e Neden İhtiyaç Duyulmaktadır, GÖP Genel Esasları,
 • Süreçler, Teklif Tipleri ve Teklif Verme Yaklaşımları,
 • GÖP Referans Fiyat Belirleme Metodolojisi ve Elektrik Fiyatının Oluşumu,
 • Piyasa Durum/Vaka Analizi.

16:00- 17:00 Gün İçi Piyasası (GİP)  (Yunus SEZER- EPİAŞ)

 • Gün İçi Piyasası Nedir?
 • Nerden İhtiyaç Duyulmaktadır?
 • Gün İçi Piyasası Genel Esasları (Ticaret, Yönetici ve Kullanıcı Limitleri),
 • Süreçler, Teklif Tipleri ve Teklif Verme Yaklaşımları,
 • GİP Eşleştirme Prosedürleri, uzlaştırma,
 • Örnek Piyasa Durum/Vaka Analizi.

 

                                                                  

2.Gün (17/03/2018, Cumartesi, 09:30-17:30)

09.30-11:15   Organize Toptan Elektrik Piyasası – Dengeleme Güç Piyasası, Kapasite Mekanizması ve Yan Hizmetler  (Oytun ALICI- E. Enerji Uzmanı-ELDER)

 • Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği,
 • DGP Süreci, DGP Teklif Yapıları, Dengeleme Güç Piyasa Esasları,
 • Sistem İşletmesinde Kısıt Yönetimi,
 • GÖP,GİP, SMF, SDF ikili fiyat ve Örnek Uygulama.
 • Elektrik Piyasası Kapasite Mekanizması Yönetmeliği,
 • Elektrik Piyasası Yan Hizmetler Yönetmeliği Uygulamaları,
 • Primer Frekans, Sekonder Frekans, Reaktif Güç Kontrolü Hizmeti,
 • Örnek Hesaplama ve uygulama.

11:30- 12:30 Uzlaştırma ve Teminat Mekanizması   (Nihan KARAVEYİSOĞLU - EPİAŞ)

 • Uzlaştırma Bölümleri Nelerdir?
 • GÖP, GİP, DGP, Enerji Dengesizlikleri Uzlaştırması, YEKDEM Uzlaştırması,
 • Uzlaştırma  Süreçleri (GÖP, GİP, İtirazlar, GDDK )
 • Dengeden sorumlu grup, Teklif Verme Yaklaşımları
 • YEKDEM Maliyetleri örnek hesaplama /Örnek Vaka Analizi
 • Teminat Çeşitleri ve Süreçleri
 • Gün Öncesi ve Gün İçi Piyasalarında Teminat (GÖGİ),
 • Ek teminat (Dengesizlik Teminatı + Risk Teminatı), Toplam Teminat,
 • Fatura ödemesi yapılmadığında Teminat süreci örnek uygulama.

12:30-14:00 Öğle Yemeği Arası

14:00-15:00 Enerji Yönetimi ve Ticareti, İkili Anlaşmalar ve Tezgah Üstü Piyasalar (OTC)   (A. Servet AKGÜN, ETD - PURE Enerji /Özel Sektör Piyasa Uzmanı)

 • Enerji yönetimi ve Ticareti,
 • Yenilenen enerji değer zinciri,
 • Enerji Sektöründe Dijitilizasyon,
 • Anlaşma Tipleri ve İkili Anlaşmalar Piyasası,
 • Son Kaynak Tedarik Tarifesinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğin Tüketicilere Etkisi,
 • OTC Piyasa Yapısı, Finansal Piyasalar,
 • Uygulama Örnekleri.

15:30-16:30 Serbest Tüketicilere Elektrik Satışı ve Risk Yönetimi (M. Jerfi ÖNAL, PURE Enerji /Özel Sektör Piyasa Uzmanı)

 • Serbest Tüketici Mevzuatı ve Süreçler,
 • EPİAŞ’ta oluşan Maliyetler,
 • Tarife ve Fatura Bileşenleri,
 • Satış stratejisi ve senaryolar,
 • Risk Yönetimi Nedir?
 • Dengesizliklerin Yönetimi?
 • Serbest Piyasa Uygulama Örnekleri.

16:30-17.30  Eğitim Sonu Değerlendirmeler, Katılımcıların Soru ve Önerilerinin Alınması ve Katılımcı Belgelerinin Verilmesi.                                 

16-17 Mart 2018 Tarihli Eğitim

 • Tip:Danışmanlık
 • Yıl:2018
 • İş Sahibi:Epc Energy - Elder
 • Lokasyon:Ankara

Projedeki Referanslar