Pure Energy

EPC Enerji - Projeler

Dijital Enerji Yönetimi

 • Pure Yenilenebilir Portföy - Fosil Yakıtlar Giremez!
 • Arz ve Talep Tarafı Toplama
 • İyi Biçimli - Çevik İş Modeli
 • Portföydeki Tüm Varlıklara Aynı Mesafe

 

Problem, özellikle rüzgar ve güneş enerjisi gibi yenilenebilir kaynaklara dayanan enerji üretimin kesintili olmasından doğmaktadır. Çözümü basitleştirmek adına Pure Energy en güçlü ve gelişmiş teknolojiyi kullanarak santral sahiplerine karşılıklı kazanç sağlayabilieceği şeffaf ve verimli iş modeli sunar. Pure VPP tarafından yönetilen yenilenebilir portföyler sürdürülebilir ve uzun vadeli bir rekabet geliri sağlar. Öte yandan, öngörülen dengesizliklerin yönetilmesi ve farklılıkların güçlü algoritmalar ile alınıp satılması İletim Sistemi Operatörü (TSO) için güvenilir sinyaller oluşturur. Bu nedenle, bireysel tesis bazlı enerji yönetiminin yararı, sadece ticari değil, aynı zamanda tekniktir - tıpkı yenilenebilir enerjileri şebekeye entegre etmek gibi. 

 

Enerji Ticareti

Pure Energy, yenilenebilir enerji ve iklim ürünlerinde yenilikçi iş modellerine odaklanan lisanslı bir güç tüccardır. tüccardır/tacir. Yenilenebilir varlıkların hakim olduğu yeni enerji çağının zorluklarını yansıtmaktan mutluluk duymaktadır.

 • Toptan Elektrik Enerjisi Ticareti
 • Vadeli İşlem Opsiyon Piyasası
 • Tezgah Üstü Piyasalar
 • Sınır Ötesi Ticaret
Yenilenebilir Enerji Kredilerinin Ticareti (EAC, GO, REC, i-RE  C ve Özel)

Danışmanlık

Pure Energy olarak, danışmanlık alanına alışılmadık ancak pragmatik bir şekilde yaklaşıyoruz. Müşterimizin zamanına ve gayretine değer veriyoruz ve karar vericilere net ve tarafsız bir görüş sunmayı amaçlıyoruz. Uluslararası deneyimlerimizi birleştirmenin ve bunları yerel pazara uygulamanın, danışmanlık hizmeti verdiğimiz tüm işletmelerde kilit bir başarı faktörü olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle felsefemiz müşteri-danışman ilişkisi kurmak değil, aynı hedeflere yönelik çalışan bir ekip oluşturmaktır. 

 • Danışmanlık hizmetleri için seçilen alanlar şunlardır:
 • Birleşme ve Devralma Danışmanlığı (M&A)
 • Varlık Optimizasyonu 
 • Pazar Erişimi
 • Ticaret Zemini Oluşturulması ve Stratejileri
 • Ticaret Yaşam Döngüsü Tasarımı
 • Yenilenebilir Enerji Yatırımları
 • Resmi Makamlar için Pazar Tasarımı
 • Enerji Değer Zinciri ve Pazar Tasarımı
 • Yurtdışı Operasyonlar ve Sınır Ötesi Ticaret
 • Piyasa ve Sistem Tasarımı

Pure Energy

 • Tip:Danışmanlık
 • Yıl:2019

Projedeki Referanslar