Enertest

EPC Enerji - Projeler

Koruma Röle ve RTU Mühendisliği

SCADA sistemlerinin temel amacı şebeke operasyonları konusunda işletme verimliğini arttırmak ve OPEX’i düşürmektir. SCADA ile dağıtım şebekesi operasyonuyla ilgili tüm süreçler ve gerçek zamanlı bağlantılar güvenli olarak modellenip kontrol edebilir.

RTU’ların parametrelendirilmesi, PTP (noktadan noktaya) test edilmesi ve servise alınması, RTU panosu tasarımı ve imalatı, Rölelerin (IED) montajı, koordinasyonu, parametrelendirilmesi, test edilmesi ve servise alınması da şirketimizce yapılmaktadır. Bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli test cihazlarımız ve uzman mühendislerimiz mevcuttur.

Altyapı ve Saha Adaptasyonu

Dağıtım merkezleri ve trafolarının SCADA/DMS sistemi’ne dahil edilmesi için, altyapı tadilat/tevsiat işlerinin gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda şirketimizce aşağıdaki hizmetleri sunmaktadır:

AMR (OSOS)

OSOS, ölçümden faturalamaya kadar sıralı işlemlerin otomasyonu olup enerji tüketim faturası ve müşteri hareketlerinin simülasyonuyla yapılan analizlerini esas almaktadır.

Enerji satın alma tutarları ile enerji satış tutarları arasındaki büyük sapmalar, ticari kayıpların kabul edilebilir sınırların çok ötesinde olduğunu göstermektedir. Bununla birlikte sayaç ölçme ve okuma teknolojileri, satılan enerjinin ölçülmesinde ve tahakkuk ettirilmesinde çok önemli katkılar sağlamaktadır. İnsan kaynaklarının yükselen maliyeti ve bireylerin hata yapma olasılıkları, karşısında şirketler bilgi teknolojilerine yönelmektedir. Bilgi teknolojileri kapsamında Otomatik Sayaç Okuma, şirketlerin sayaç okuma maliyetlerini aşağıya çekmekte, enerji kalitesi ve sürekliliğini takip etmelerine olanak sağlamaktadır.

Sahadan merkeze iletilen veriler aşağıdaki gibi sınıflanabilir.

 • Fatura bilgileri
 • Yük profili verileri
 • Sayaç durum bilgileri
 • Ani olaylar
 • Uzaktan kontrol

Şirketimiz ayrıca OSOS projelerinde diğer firmalara alt yüklenici olarak da saha kurulum faaliyetlerini yerine getirmektedir. Bu kapsamda aşağıdaki faaliyetler yürütülmektedir.

 • Sayaç montajı,
 • Modem montajı, test ve servise alma
 • Sayaç panosu imalatı ve montajı,
Akım trafosu montaj

Firmamız yenilenebilir enerji sektöründe özellikle GES projelerinde yoğun şekilde hizmet vermektedir. Bununla birlikte RES ve HES projelerinde de benzer hizmetleri sunmaktadır.

Güneş Enerji Santrali

Dağıtım şirketlerinin SCADA sistemleri gerekliliği, yatırımcıların uzaktan izleme ihtiyaçları çatı ve konvansiyonel PV sistemleri için kurulum ihtiyacı bu alanda hizmet vermemizin temel sebepleri arasındadır. 500’den fazla SCADA noktasında hizmet geçmişimiz bulunan firmamızın çözümleri şunlardır:

 • SCADA
 • Test
 • HV-LV inşası
 • AC-DC bağlantıları
 • Trafolar
 • CCTV Alarm ve Aydınlatmaları

Enertest, elektrik dağıtım şirketleri faaliyetleri ile ilgili olarak arıza-onarım-bakım, kesme-açma, sayaç okuma, sayaç değişimi, tesis yapımı ve diğer destek hizmetlerini sağlamak üzere, elektrik dağıtım bölgelerinde hizmet vermektedir.

Elektrik Dağıtım Tesisleri Yapım İşleri

Firmamız, OG ve AG gerilim seviyesinde, enerji iletim ve dağıtım hattı projelerinde, yer altı ve havai hat şebekeleri, kontrol, kumanda ve koruma sistemleri, aydınlatma tesisleri, etüt - proje, malzeme temini, proje yönetimi, montaj, test ve devreye alma faaliyetlerini uygun maliyet ve yüksek kalite standartları ile tesis etme hizmeti vermektedir.

Elektrik Dağıtım Tesisleri Bakım – Onarım Faaliyetleri

Şirketimiz elektrik dağıtım şebekelerinde Bölgesel Bakım Onarım faaliyetlerinin yanı sıra İşletme Bakım faaliyetleri kapsamında önleyici bakım çalışmalarına da ağırlık vermektedir. Ayrıca dönemsel bakım-onarım çalışmaları da yapmaktadır. Bu faaliyetleri yürütmek için yeterli düzeyde teçhizat, araç, test cihazı vb. tüm cihazlar mevcuttur. Bu konuda uzun yıllar elektrik dağıtım şirketlerinde yöneticilik yapmış uzman kadromuz mevcuttur. Bakım – Onarım Faaliyetleri EKAT belgesine sahip teknisyenlerimizce yapılmaktadır.

Sayaç Değişimi

10 yıllık damga süresi dolmuş müşteri sayaçlarının dijital sayaçlar ile değişimi yapılması ihtiyacına yönelik olarak firmamız ayrıca hizmet vermektedir. Sayaç değişimleri SAP veya diğer ERP sistemine entegre el terminalleri üzerinden online yapılmakta olup, hiçbir kağıt form kullanılmamaktadır. Böylece dağıtım şirketinde, ofis içerisinde hiçbir çalışma yapılmasına gerek kalmamaktadır. Bünyemizdeki yazılımcılar tarafından Abone-net ile el terminallerinin entegrasyonu sağlanmaktadır. Sayaç değişimi işlemi 2 kişilik tekniker/teknisyen ekipler tarafından yapılmaktadır. Bu ekipteki bir kişi EKAT belgesine sahiptir.

Başarılı ve akıllı şebeke yönetimi için anahtar GIS'tir. Eğer doğru varlık ve coğrafi bilgiye sahip değilseniz diğer her şey yalnızca tahminden ibarettir. Bu nedenle Enertest olarak, Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Veri Modeli Oluşturulması ve Veri Toplama Projeleri kapsamında gerek sahada gerekse yazılım konusundaki bilgi ve deneyimlerimizi aktarmak ve siz müşterilerimizi destekleyerek çözüm ortağı olmayı hedeflemekteyiz. Sunduğumuz çözümlerin tamamı ile sürdürülebilir, sürekli iyileştirilebilir ve geliştirilebilir, şeffaf, net, hızlı çalışan çözümler olması ana amacımızdır.

Veri Toplama ve Yazılım İmplemantasyonu

Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Veri Toplama Projesi için girdiler/kaynaklar ve altlık haritalar temin eederek saha/ofis elemanlarını eğiterek işe başlatmaktayız. Bu konuda tarafımızca hazırlanmış, dağıtım sistemi elemanlarını anlatan geniş bir kitap hazırlanmıştır. Çalışmalar Fider bazında yapılarak bütün proje için teslimat planı hazırlanmakta ve fiziksel veri modeli oluşturulmaktadır. Saha çalışması için veri toplama şablonları hazırlanmakta ve haftalık ilerleme güncellemelerinin dolaşımı sağlanarak ilgili verilerin aktarılması sağlanmaktadır. Akabinde, mobil haritalama yazılımı yüklenmiş tablet PC ve DGPS cihazları yardımıyla sahadan veri toplama işlemi gerçekleştirilerek, online server’a veri girişi yapılmaktadır. Ofis çalışması ile girilen veriler, kalite kontrolü yapılmış son teslimatları doğrulaması yapılarak hedef CBS ye yüklenmektedir. Bununla birlikte diğer yazılımlar ile de veri toplama faaliyetlerini yapmaktayız. Veri toplama esnasında DM ve TM’lere girecek olan personelimizin EKAT belgesine haiz olmasına özellikle dikkat edilmektedir.

Enertest

 • Tip:Danışmanlık
 • Yıl:2019