2-3 Kasım 2018 Tarihli Eğitim

EPC Enerji - Projeler

 

>Elektrik Piyasası Yapısı ve Piyasa Faaliyetleri,

>Elektrik Piyasasında Regülasyon ve Düzenlenen Tarifeler,

>EPİAŞ-Organize Toptan Elektrik Piyasaları,

>YEKDEM Mekanizması, Uzlaştırma ve Teminat Hesapları,

> Enerji Yönetimi ve Ticareti, Tezgah Üstü Piyasalar,

>Serbest Tüketicilere Elektrik Satışı ve Risk Yönetimi,

>4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun, Uygulaması ve Elektrik Piyasasına Yansımaları,

>Elektrik Dağıtım, Tedarik, Üretim ve Toptan Satışta Pazar Gücü ve Olası Rekabet Karşıtı Problemler.

 

ELEKTRİK PİYASASINDA REGÜLASYON, TİCARET VE REKABET UYGULAMALARI SERTİFİKALI EĞİTİM PROGRAMI

 

1.Gün (2/11/2018, Cuma 9:30-16:30);

09:30 -10:00   Kayıt ve Açılış

10:00- 11:00 Elektrik Piyasası Yapısı ve Piyasa Faaliyetleri

(EPDK Enerji Uzmanı- Afşin Burak BOSTANCI)

o  Türkiye Elektrik Piyasasının Yapısı ve Gelişimi

o  Piyasa Faaliyetleri;

§  Elektrik Dağıtım (OSB'ler -Dağıtım Şirketleri), Üretim, İthalat – İhracat,

§  Piyasa ve sistem işletmecisi (EPİAŞ, TEİAŞ),

§  Tedarik (Toptan Satış, Perakende Satış),

o  Lisanssız Elektrik Üretimi Faaliyetleri

11:30-12:30 Elektrik Piyasasında Regülasyon ve Düzenlenen Tarifeler ( EPDK Enerji Uzmanı- İbrahim Oğuz ODABAŞ)

o  Regülasyon ve Doğal Tekel Kavramları

o  Elektrik Piyasasında Regüle Faaliyetler

§  İletim

§  Dağıtım (Elektrik Dağıtım Şirketleri ve OSB'ler)

§  Perakende Satış (Serbest Olmayan Tüketiciler- Son Kaynak Tarifesi)

o  Tarife Düzenleme Modelleri

§  Maliyet Esaslı Modeller

§  Teşvik Esaslı Modeller (Fiyat tavanı-Gelir Tavanı-Gelir Paylaşımı-Yardstick)

12:30-14:30 Öğle Yemeği

14.30-15:30, Organize Toptan Elektrik Piyasaları (Eğitimci, EPİAŞ Temsilcisi)

o  Organize Toptan Elektrik Piyasa Yapısı, Esasları ve Aktörleri,

o  Gün Öncesi Piyasası (GÖP) ve Genel Esasları,

§  Süreçler, Teklif Tipleri ve Teklif Verme Yaklaşımları,

§  GÖP Referans Fiyat Belirleme Metodolojisi ve Elektrik Fiyatının Oluşumu,

o  Gün İçi Piyasası (GİP) Genel Esasları (Ticaret, Yönetici ve Kullanıcı Limitleri),

§  Süreçler, Teklif Tipleri ve Teklif Verme Yaklaşımları,

§  GİP Eşleştirme Prosedürleri, uzlaştırma,

o  Piyasa Durum/Vaka Analizi.

16:00-17:00 YEKDEM Mekanizması, Uzlaştırma ve Teminat Hesapları (Eğitimci, EPİAŞ Temsilcisi)

o  YEKDEM Düzenlemeleri ve Süreçler

o  Uzlaştırma Bölümleri ve Süreçleri

§  GÖP, GİP, DGP, Enerji Dengesizlikleri ve YEKDEM Uzlaştırması

o  Dengeden Sorumlu Grup ve Teklif Verme Yaklaşımları

o  Teminat Çeşitleri ve Süreçleri

§  GÖP, GİP Teminatları

§  Ek Teminat (Dengesizlik Teminatı + Risk Teminatı),Toplam Teminat

o  Fatura ödemesi yapılmadığında Teminat süreci örnek uygulama.

 

2.Gün (3/11/2018, Cumartesi, 10:00-17:00)

09:30 -10:00   Kayıt ve Açılış

10:00- 11:00 Enerji Yönetimi ve Ticareti, İkili Anlaşmalar ve Tezgah Üstü Piyasalar (OTC) ( Argun KARAÇAY, PURE Enerji /Özel Sektör Piyasa Uzmanı)

o  Enerji yönetimi ve Ticareti,

o  Yenilenen enerji değer zinciri,

o  Enerji Sektöründe Dijitilizasyon,

o  Anlaşma Tipleri ve İkili Anlaşmalar Piyasası,

o  Son Kaynak Tedarik Tarife Tebliği Tüketicilere Etkisi

o  OTC Piyasa Yapısı, Finansal Piyasalar,

o  Uygulama Örnekleri.

11:30- 12:30 Serbest Tüketicilere Elektrik Satışı ve Risk Yönetimi (Yaşar Kemal EĞERCİ, PURE Enerji /Özel Sektör Piyasa Uzmanı)

o  Serbest Tüketici Mevzuatı ve Süreçler,

o  EPİAŞ'ta oluşan Maliyetler,

o  Tarife ve Fatura Bileşenleri,

o  Satış stratejisi ve senaryolar,

o  Risk Yönetimi Nedir?

o  Dengesizliklerin yönetimi?

o  Serbest Piyasa Uygulama Örnekleri.

12:30-14:30 Öğle Yemeği

14:00-15:00 Rekabetin Korunması Hakkında Kanun (4054 Sayılı)

Uygulaması ve Elektrik Piyasasına Yansımaları (Rekabet Uzmanı, Salim AYDEMİR)

o  4054 sayılı Rekabet Kanunu,

o  Genel rekabet hukuku,

o  Rekabet Kurulu'nun içtihat ve uygulamalarının gündeme getirilmesi,

o  Rekabet Kurumu tarafından bazı şirketlerde yapılan ön incelemelerin soruşturma

yapılması yönündeki kararlara dönüştürülmesi hususunun sektör açısından

değerlendirilmesi,

o  Yerinde incelemeler konusunda dikkat edilmesi gereken hususlar,

o  Şirketlerimizde Rekabetin Korunması Kanununun rekabetin korunması, çerçevesinde

önemli düzenlemeleri; Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar,

Hâkim Durumun Kötüye Kullanılması,

15:30-16:30 Elektrik Dağıtım, Tedarik, Üretim ve Toptan Satışta Pazar Gücü ve Olası Rekabet Karşıtı Problemler (Rekabet Uzmanı, Salim AYDEMİR)

o  6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve İlgili mevzuatının rekabet konusundaki

düzenlemeleri,

o  Şirketlerin fiili ve hukuki ayrıştırmaları, rekabet denetiminde yaşanmış deneyimler,

o  Dağıtım ve Perakende satış piyasasında pazarın sınırlarının belirlenmesi ve

rekabet hukuku,

o  Pazar, pazar gücü, bölgesel kısıtlar, koordinasyon riski, Pazar gücünü azaltan unsurlar,

o  Rekabet karşıtı olası problemler ve alınması gereken tedbirler.

16:30-17:00 Eğitim programı sonuç değerlendirmesi ve Katılımcı Belgelerinin Dağıtılması

 

 

 

İletişim: info@epcenergy.com.tr 

 

 

Eğitim yeri : The Ankara Hotel

Adresi       : Eti Mahallesi, Celal Bayar Blv. No:2 D:No:78, 06570 Çankaya/Ankara

 

 

 

2-3 Kasım 2018 Tarihli Eğitim

  • Tip:Danışmanlık
  • Yıl:2018
  • İş Sahibi:EPC - Elder
  • Lokasyon:Ankara

Projedeki Referanslar