Güncel

EPC Mühendislik Enerji Yatırım Danışmanlık

Enerji piyasasında faaliyet yapmak isteyen yerli ve yabancı yatırımcılar için stratejik danışmanlık ve yatırım geliştirme hizmetleri vermektedir.

Lisanslı Üretim
 • Hidroelektrik Santrallar, Doğalgaz Yakıtlı Kombine Çevrim Santrallar, Termik kaynaklı üretim (Kömür) Santralları, Rüzgar, Jeotermal, Biyokütle (çöp gazı vb) ve Güneş Santralları yatırımları
 • Yatırım Fırsatlarının Araştırılması, proje değerlendirme
 • Düzenleyici faaliyet (Regülasyon) sürecinin yönetimi, Enerji piyasası mevzuatı uyarınca önlisans, lisans izinleri
 • Konsept Tasarımı, teknik ve idari danışmanlık
 • Projelendirme ve proje yapımı, onay işlemleri
 • Finansman modelleri geliştirme, Sözleşme ve Satın alma ile Maliyet Yönetimi
Lisanssız Üretim
6446 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve Lisanssız Elektrik Üretimine ilişkin ilgili mevzuat kapsamında lisanssız elektrik üretimine ilişkin (GES, RES vb.) uygun kapasitelerin tespiti, arazi temini, resmi kurum ve kuruluşlardan gerekli izinlerin alınması, aboneliklerin tesisi, dağıtım şirketlerine başvuruların yapılması, bağlantı için çağrı mektubunun alınması, Proje çizim, onay işlemlerinin süreci ve nihai olarak tesis yapımına kadar geçecek sürecin yönetimine ilişkin yatırımcı ile danışman arasındaki görev ve sorumlulukların belirlenmesi.
Güneş Enerjisi Santralleri (GES) ile ilgili projelendirme, tedarik, kurulum, onarım, bakım ve işletme hizmetleri sunmak.
Ayrıca GES projelerinin devri ile ilgili tüm yasal ve teknik, mali çalışmaları yapmak.
Elektrik Ticareti
 • Firma portföyünün detaylı incelenerek portföy optimizasyon çalışmalarının yapılması
 • Ticaret kanallarının (serbest tüketici, ikili anlaşmalar, Vadeli Opsiyon Borsası, PMUM v.b.) incelenerek risk ve fırsatların değerlendirilmesi
 • Gün Öncesi Piyasasına yönelik talep tahmin çalışmaları
 • Piyasa Mali Uzlaştırma Merkezi (PMUM) ile ilgili süreçlerin yönetilmesi, gerektiği takdirde firma içerisinde sistem geliştirilmesine yönelik danışmanlık
 • Nakit akış ve teminat projeksiyonları hazırlanması
 • Kısa, orta ve uzun vadeli firma beklentilerine uygun Piyasa Raporları hazırlanması
 • Şirketlerin ihtiyaçlarına uygun, özel olarak hazırlanmış eğitimler
 • Firma içi süreçlerin analiz edilerek geliştirilmesine yönelik danışmanlık
 • Serbest tüketici ve ikili anlaşmalar sözleşmeleri ile ilgili teknik, kanun, ilgili mevzuat ve hukuki danışmanlık.
Dağıtım Şirketleri
 • Enerji mevzuatı danışmanlığı
 • Talep tahminleri, yatırımlar, denetim, işletme giderleri yönetimi, enerji tedariği
 • Personel eğitimi
 • Teknik ve teknik olmayan kayıpların mevzuata göre yönetimi danışmanlığı
Görevli Tedarik Şirketleri
 • Enerji mevzuatı danışmanlığı
 • Talep tahminleri, yatırımlar, denetim, işletme giderleri yönetimi, enerji tedariği
 • Personel eğitimi
 • Serbest ve serbest olmayan tüketici hareketleri yönetimi (K1, K2, K3, K4)
Eğitim Danışmanlığı
 • Enerji sektörünün gelişimine katkı sağlayacak şekilde; piyasa ihtiyaçlarını dikkatle takip ederek enerji piyasasına ilişkin mevzuat, uygulama ve gelişmiş ülke uygulamalarına ilişkin hususlarda eğitim programı
 • EPİAŞ Piyasa (Gün öncesi, gün içi piyasası, Talep tahmini eğitimi)
 • Dağıtım ve perakende sektörü eğitimi (yatırım, tarife, mevzuat vb)
 • Enerji yöneticiliği, bina enerji yöneticisi, yapı enerji kimliği vb eğitimleri

Tümü
 • Tümü
 • GES
 • Mühendislik
 • Danışmanlık

Entegre Kalite Yönetim Sistemi

Mühendislik

Enertest

Danışmanlık

Pure Energy

Danışmanlık

Kamstrup Akıllı Sayaçları

Danışmanlık

Çorum GES

GES

Ankaems Ankara

Danışmanlık

Elz Enerji

Danışmanlık

2-3 Kasım 2018 Tarihli Eğitim

Danışmanlık

16-17 Mart 2018 Tarihli Eğitim

Danışmanlık

24-25 Kasım 2017 Tarihli Eğitim

Danışmanlık

Siyahkalem Mühendislik İnşaat A.Ş.

Danışmanlık

Kazan GES

GES

Siyahkalem Mühendislik İnşaat A.Ş.

Danışmanlık


Referanslarımız